Jonas Ring Madsen er blevet valgt ind i Solrød Byråd pr. 1. januar 2022 og er medlem af følgende politiske udvalg, Økonomiudvalget -, Natur,-Klima- og planudvalg.


Anette Fynbo Blem er blevet valgt ind Solrød Byråd pr. 1. Januar 2022 medlem af følgende politiske udvalg,

Familie og Uddannelsesudvalget-, Kultur-, idræt-og fritidsudvalget.


Jytte Willendrup er blevet valgt ind Solrød Byråd pr. 1. Januar 2022 medlem af følgende politiske udvalg,

Ældre -og Sundhed.


Hanne Bache Vognbjerg er blevet valgt ind Solrød Byråd pr. 1. Januar 2022 medlem af følgende politiske udvalg,

Familie og Uddannelsesudvalget.