Dennis A Jørgensen

”Dit Lokale Solrødmedlem af Regionsjælland”

Jeg er 53 år, gift og har boet i Køge Bugtområdet i 30 år. Jeg har arbejdet i DSB i 31 år, indtil jeg for fem år siden blev valgt til afdelingsformand i HK. Jeg går meget op i, at vi skal have en region som er tæt på borgeren. Jeg er hjerteløber og mener, at vi alle skal bidrage til fællesskabet i det omfang, at vi har mulighed for det. Min egen søster er blevet handicappet efter en blodprop, og jeg anvender en del af min fritid på at sikre, at hun har det godt. Det gør jeg blandt andet ved at lave mad til hende men også ved at sikre, at hun får den nødvendige hjælp.

Mine mærkesager er at ”Tryghed og Velfærd skaber vi i Fællesskab”

Jeg kæmper for tryghed og retfærdighed for alle. Efter mange år som tillidsmand og fagligt aktiv, har jeg besluttet at træde ind i det politiske beslutningsrum, da jeg kan se den store indflydelse, det er muligt at få, hvis man rækker ud efter den. Med erfaringer fra en søster som er blevet handicappet og gamle plejekrævende forældre, har jeg fået erfaringer med vores velfærdssamfund, som jeg ønsker at forbedre.

 TRYGHED.

 Vi skal alle kunne stole på vores velfærdssystem, og at vi får god hjælp i tilfælde af en krise i livet. Det skal ikke kun være dem, der har ressourcer til at kæmpe, som får hjælpen. Uanset om vi har behov for hjælp eller pleje som ældre, handicappet eller syg, så skal vi overleveres mellem systemerne med menneskelig kontakt og kontrol. Ingen må ende med at sidde fortabt uden hjælp. Vi skal sikre den rette behandling i rette tid og på rette sted. Samarbejdet om borgeren mellem region og kommune skal blive bedre. Der skal være fokus på borgeren og dennes behov.

 VELFÆRD

Vi skal bevare vores gode velfærd. Det er vigtigt, at vi sikrer det, så alle i samfundet kan leve i det fra vugge til grav. Forebyggelse og sundhedsfremme skal være bærende principper. Vi skal sikre en høj kvalitet på regionens mange arbejdspladser, så vores ansatte har optimale vilkår for at yde god service til regionens borgere. Det er vigtigt, at vi sørger for at vores ansatte er godt uddannet, og at vi anvender deres kompetencer rigtigt. Vores kollektive trafik skal styrkes, forbedres og gøres attraktiv, så den kan blive et godt alternativ til vejtrafikken. Der skal være en større sammenhæng i skift mellem bus, tog, bil og cykel. Rejsen til og fra arbejde og fritidsinteresser skal kunne foregå nemt, billigt og sikkert.

Mine mærkesager er at :


"Tryghed og velfærd skaber vi i fællesskab"

Dit lokale medlem af regionsrådet