Filiz Sarah Thunø

Velkommen Filiz til Greve valgkreds

bestående af Greve og Solrøds 

Partiforeninger 

Filiz Sarah Thunø

En lokal kvinde i Folketinget

Det er et stort privilegium at være peget på, som Greve-Solrøds kandidat Folketingsvalget. Da jeg voksede op i en treværelses almennyttig bolig på Frederiksberg med mine fire større søskende og hårdarbejdende forældre med flere jobs, lå det ikke i kortene, at jeg en dag skulle vokse op og repræsentere Socialdemokratiet på Borgen, selvom mine forældre var Socialdemokrater. Som barn var skole og uddannelse en udfordring for mig, men det lykkedes mig at få en uddannelse og bruge mit liv på at hjælpe andre med at bryde den sociale arv.

I dag er jeg folkeskolelærer på 22. år, bosat i Jyllinge med min mand, to børn og hund, og medlem af Roskile Byråd. Jeg gik ind i lokalpolitik, fordi jeg mener, at de bredeste skuldre må bære mest og medbestemmelse er en pligt i et demokratisk samfund.

Jeg er Socialdemokrat helt ind til benet. Ikke kun pga. min opvækst og fordi min familie er medlemmer af partiet, men også fordi jeg føler det som det eneste rigtige, når mit mål er at værne om og udvikle vores velfærdssamfund, så vores børn, unge og ældre kan få gode muligheder for at få et lykkeligt liv. Det kræver gode muligheder i opvæksten og i uddannelse, arbejde og boliger til alle samt gode sundhedsvilkår, der omfatter alt fra folkeoplysende aktiviteter til det nære sundhedsvæsen. Det kræver lighed i samfundet. Og det vil jeg arbejde for, som Greve og Solrøds repræsentant i Folketinget.
Men det kræver også en bæredygtig udvikling af vores samfund og en balance mellem vores behov og verdens ressourcer. Vi skal passe godt på vores grundvand, natur og miljø, så vi kan sikre de kommende generationer gode muligheder for at opnå et lykkeligt liv.

Den geografiske beliggenhed gør Greve, Solrød og Roskilde Kommune til nabokommuner. Derfor får man en lokal kvinde i Folketinget, ved at stemme på mig. Vores kommuner har så meget tilfælles. De tilhører alle Region Sjælland og har både bymæssige og landlige områder, med kystlinjer, attraktive rekreative muligheder med adgang til natur, parker og friluftsliv. Greve, Solrød og Roskilde har et veludviklet foreningsliv og aktive borgere, hvilket er attraktivt for børnefamilier og seniorer.

Jeg vil arbejde benhårdt på at komme godt rundt i Greve og i Solrød for at møde og tale med alle, som vil høre på mine værdier om fælleskaber og hvorfor jeg brænder for at lave politik.Jeg er stolt over at skulle være Greve- & Solrødkredsens repræsentant i Folketinget og vil arbejde for en stærk Socialdemokratisk stemme i Folketinget; en lokalforankret kvinde, mor og folkeskolelærer.