Marianne Vind blev valgt som 1. suppleant til Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet den 26. maj 2019 med 27.396 personlige stemmer. Inden det nye Europa-Parlament blev konstitueret blev Jeppe Kofod (A) udnævnt til Udenrigsminister og overlod dermed pladsen i Europa-Parlamentet til Marianne Vind. I Europa-Parlamentet sidder Marianne Vind i Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater og er medlem af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL). Hun er desuden stedfortræder i Transport- og Turismeudvalget (TRAN) og det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse (BECA). 

Marianne Vind

Europa-Parlament medlem