Jeg er 37 år og bor med Lotte i det gamle Strandvejskvarter i Solrød Strand. Sammen har vi to piger. Sigrid på 5 år og Noora på 3 år.

For 6 år siden valgte vi at realisere vores drøm om parcelhus, og var ikke i tvivl om, at Solrød Kommune var det rigtige sted for os. Derfor vil jeg arbejde for, at også fremtidens Solrød bliver børnefamiliernes foretrukne sted at realisere deres drømme om hus, tryghed og fællesskab.

Solrød Kommune er et godt sted at bo. Tæt på skov, strand og Hovedstaden. Vi har mange foreninger, et godt idrætsliv, sunde aktive borgere og en lav arbejdsløshed. Det er et godt grundlag for at skabe en velfungerende kommune med mulighed for at leve og bo hele livet. ​

Men hvis Solrød Kommune i fremtiden skal kunne levere en høj service for alle borgere og en stærk økonomi, er der behov for nye politiske løsninger.    

URL: JonasRing.dk

2. Jytte Willendrup

Jeg vil arbejde for 

Et værdigt og aktivt seniorliv.

Et fritidsliv for alle.

Boliger, der er til at betale.


Jeg er 62 år gammel, gift og har to voksne børn.

Jeg har boet i Solrød siden 1979.

 Til daglig arbejder jeg i en A-kasse og har

beskæftiget med arbejdsløshedslovgivning i

mere end 42 år. Jeg genopstiller for Socialdemokratiet til Solrød Byråd. Jeg har de sidste tre valgperioder været medlem af Social-, Sundhed- og Fritidsudvalget, som er et stort og spændende område.

3. Anette Fynbo Blem

Jeg vil arbejde for 

Et Solrød hvor tal og praksis går hånd i hånd og for, Et Solrød med lang større foks på den grønne omstilling og især bæredygtighed. - Et Solrød hvor vi tør tale om det som er svært, og handle derefter. - Et Solrød med et aktivt fritidsliv og idrætsliv. - Et Solrød med mulighed for boliger til både ældre og unge. - Et Solrød hvor vi aktivt investerer i vuggestuerne, børnehaverne og folkeskolerne.

Jeg er 51 år, og gift med Lars og vi har tilsammen 4 voksne børn. Jeg arbejder til daglig som uddannelsesvejleder i Solrød kommune. De sidste 30 år har jeg som socialrådgiver arbejdet i forskellige kommuner. Både med børn, voksne og beskæftigelse. Et arbejdsliv der har givet mig erfaring med støtte til mennesker (god/dårlig).

Derfor ved jeg hvordan tandhjulene arbejder i maskinrummet på vores kommune. Jeg ved hvilke håndtag jeg skal gribe i for, at skabe et godt tilbud vores borger. Jeg ved hvornår tal og praktik går hånd i hånd og hvornår ikke de gør. Jeg har gennem mit liv været ung mor, gift, skilt, enlig mor, mor til en psykisk syg og gift igen. Så livet har budt mig mange af de facetter vi alle møder i egen liv eller naboens .

 

4.Hanne Bache Vognbjerg

Jeg vil arbejde for flere varme hænder til vores børn og ældre. Vores skoler og dagstilbud skal have tilført flere midler,

så de kan rumme alle - også de børn og unge der har behov et specielt tilbud.  At vi forsat er en by med mulighed for et aktivt fritidsliv og boliger alle kan betale. 

Jeg er 38 år, flyttede til Solrød i 2010. Bor med mine drenge Axel og Sejer.

Arbejder til daglig som KLAPjobkonsulent, hvor jeg hjælper mennesker med udviklingshæmning i arbejder.

Derudover er vi en familien der er aktive i fodboldklubben og svømmeklubben Jeg er medlem af Munkekærskolens bestyrelse og Solrød svømmeklubs bestyrelse.

Jeg vil arbejde for:

-at Solrød er stedet man ønsker, sine børn skal vokse op i

-at Solrød tager ordentligt vare på mennesker med specielle behov

-at Solrød giver ældre en ordentlig støttende pleje

5. John Wennerwald

Jeg genopstiller til byrådet og har erfaring med to perioder(8 år) i byrådet og en periode(4 år) i Region Sjælland. Jeg er 48 år, økonomikonsulent, gift og har fire børn som benytter institutioner og skoler i Solrød Kommune. 

I min fritid er jeg sammen med familien og forsøger at holde mig i god fysisk form. 

6. Finn Larsen

Jeg vil arbejde for god kvalitet i kommunens velfærdsydelser – flere seniorboliger og en kommune i front med klimaindsatsen.

Jeg er 67 år. Jeg arbejder som konsulent og er også pensionist. Har været aktiv i socialdemokratiet i en årrække. Jeg har boet i Solrød i 21 år, spiller fodbold og er aktiv i løbeklubben Solrød AM i min fritid.

Jeg vil arbejde for : 


God Ældrepleje

Godt Familieliv


God Folkeskole


7. Finn Åge Rasmussen

Jeg er 66 år  uddannet mekaniker og faglærer, arbejder nu som underviser på TEC i Hvidovre siden 2000. Jeg er rigtigt glad for dette arbejde. Jeg har boet i solrød siden 1981, Spiller fodbold og badminton som motionist.

Bruger en del tid på naturen, fiskeri er en af de ting jeg holder meget af.

Jeg vil arbejde for den styrkelse af velfærd, som sikrer, at borgere ikke behøver tilkøbe ydelser fra private leverandører for at kunne bevare værdigheden. De stærkeste har altid klaret sig så mit fokus vil være på vores mest udsatte medborgere.

Jeg har ca. 25 års erfaring med handicappolitik. Jeg har i 13 år været formand for DH-Solrød og i 8 år formand for Handicaprådet. Jeg er på 6. år konsulent i Dansk Blindesamfund. Her besøger jeg borgere med en synsnedsættelse og vejleder i livet når synet svigter.

8.Arne Nowicki Pedersen.

Bedre veje og cykelstier herunder bedre oversigtforhold i rundkørselerne, Kultur og borgerhus på busgrunden ved solrød centeret. Udbygning af Havdrup så de får samme muligheder som strandområdet. Løbende forbedring på velfærdsområdet for alle befolkningsgrupper grupper i Solrød Sikre at ældre har valget mellem en mindre bolig eller blive i egen bolig med med den hjælp der er behov for.


9. John Løvenskjold Nielsen


61 år boet i solrød siden 1984

37 år ved DSB og Banedanmark med mange forskellige opgaver

Aktiv  i foreningslivet ,  medlem af bestyrelsen i super brugsen

10.Bendt Kirk