Socialdemokratiet i Solrød       

Hvem er hvem ?

Claus Redder Madsen, medlem af Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget er ansvarlig for Solrød Kommunes overordnede økonomiske, beskæftigelsesmæssige, organisatoriske og løn- og personalemæssige forhold. Derudover varetager Økonomi-, teknik- og miljøudvalget:

 • Kommuneplanlægning og koordinering af kommunens planlægningsopgaver på det
                  tekniske og miljømæssige område, herunder byggeri, renovation og forsyning                 
 • Fagudvalg for miljø og teknik                 
 • Erhvervsområdet                 
 • Beskæftigelsesområdet                
 • Køb og salg af fast ejendom                
 • Turisme og venskabsbysamarbejde 

Claus Redder Madsen har siddet i Solrød Byråd siden 1. januar 2006. Claus Redder Madsen er 2. viceborgmester pr. 1. januar 2010.

Claus Redder Madsen er medlem af følgende politiske udvalg, råd og nævn:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
            Børn- og ungeudvalget
            Valgbestyrelsen ved kommunalvalg
            Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg m.m.
            Medlem af bestyrelsen i Greve-Solrød Forsyning A/S
            KL's Topmøde

Se hele teksten på Solrød kommunes hjemmeside      ( http://www.solrod.dk/cms/site.aspx?p=707 )

Jytte Willendrup, medlem af Social-, Sundheds. og fritidssudvalget.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget varetager opgaver på det sociale område for voksne og ældre, herunder opgaver vedrørende:

 • Dag og døgntilbud                 
 • Misbrug                 
 • Sociale pensioner, boligstøtte, integrationsindsats                 
 • Pleje og omsorg af ældre og handicappede                 
 • Sundhed og forebyggelse

Samt opgaverne inden for det kulturelle område:

 • Fritidsforanstaltninger                 
 • Idræt og idrætsanlæg                 
 • Bibliotek og folkeoplysning             
 • Musikskole

Jytte Willendrup har siddet i Solrød Byråd fra 1. januar 1990 til 31. december 1997 og igen fra 1. januar 2010.

Jytte Willendrup er medlem af følgende politiske udvalg, råd og nævn:

Social-, sundheds- og fritidsudvalget

Se hele teksten på Solrød kommunes hjemmeside      ( http://www.solrod.dk/cms/site.aspx?p=707 )

 

John Wennerwald har tidligere siddet i Solrød byråd i perioden 2009-2013.

Pr. 1. januar 2018 er John Wennerwald blevet valgt ind i Solrød byråd og Region Sjælland.

I byrådet er han medlem af:

 • Social-, sundheds- og fritidsudvalget
 • Handicaprådet

I Region Sjælland er han medlem af:

 • Udvalget for afbureaukratisering og modernisering
 • Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering
 
 

Jonas Ring Madsen er blevet valgt ind i Solrød Byråd per 1. januar 2018 og er medlem af følgende politiske udvalg, råd og nævn:

·        Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

·        Familie- og uddannelsesudvalget

·        Valgbestyrelsen ved kommunalvalg

·        Hyrevognsudvalget for Greve og Solrød Kommuner

 

 


 

: