Socialdemokratiet i Solrød       

 

Astrid Krag er kredsens folketingsmedlem. Hun er tidligere
sundhedsminister og har været opstillet i kredsen siden foråret 2014.
I Folketinget er hun næstformand for udlændinge-,
integrations- og boligudvalget og Socialdemokraternes ordfører for
ældre og indfødsret (statsborgerskab).

 

Astrid Krag fortæller:

 

’Det er noget helt særligt ved Danmark, at vi har fri og lige adgang
til et sundhedsvæsen af høj kvalitet, ligesom en værdig ældrepleje er
 noget af det, vi skal kæmpe med næb og kløer for at holde fast i.
Jeg arbejdede selv i hjemmeplejen i en periode, da jeg blev valgt til
Folketinget og allerede dengang var der problemer med minuttyranni
og få ressourcer. Langt flere med alvorlig demens, langt flere,
der overlever kræft og langt flere, der lever meget længe, betyder,
at det er behov for at investere i vores ældrepleje, hvis der også skal
være den nødvendige hjælp fremover. Og det skal der – det er noget
af det, jeg er allermest stolt over ved at være dansk, at vi hjælper de ældre, der ikke kan selv længere.’

 

Du kan følge Astrid Krags arbejde og deltage i løbende debatter på
www.facebook.com/astridkrag